Cursos per agents immobiliaris

Confeccionem i impartim cursos de formació en col·laboració amb els millors professionals del sector.

Oferta de cursos disponibles actualment:

ÀREA: FISCAL

Reforma de l’impost sobre la plusvàlua municipal i el nou valor de referència

Coneixeràs i aprendràs les modificacions més rellevants del present any en matèria fiscal que tenen un impacte major en l’activitat immobiliària. D’aquesta manera, aconseguiràs assessorar als teus clients d’una forma més professional i completa i tindràs a la teva mà tots els coneixements necessaris per entendre i interpretar la fiscalitat que deriva d’una operació immobiliària.

Aquesta formació va dirigida principalment a responsables i a agents immobiliaris amb una certa base i experiència en la matèria.

Temari:

 1. Tributs que graven la compravenda. Comprador i Venedor.
  1. Plusvàlua fiscal i plusvàlua municipal.
  2. IVA o ITP. Situacions fora de la generalitat.
 2. Reforma de l’impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana.
  1. Sentències del Tribunal Constitucional que deriven nova normativa.
  2. Nous mètodes de càlcul de base imposable. Sistema objectiu i sistema real.
  3. Problemàtica que resol la nova legislació.
  4. Casos pràctics.
 3. Valor de referència de l’immoble.
  1. Què és el valor de referència de l’immoble?
  2. Quina funció té i a quins impostos afecta?
  3. Diferència entre el valor cadastral i el valor de referència?
  4. Com es calcula el valor de referència?
  5. Què passa si el contribuent no està conforme amb el valor de referència que han assignat al seu immoble?

Duració: 3 hores

Nivell: Avançat

Modalitat: Presencial / Telemàtic

INFORMAT

ÀREA: CIVIL

Seminari legal sobre arrendaments

Formació imprescindible per conèixer, interpretar i aplicar correctament la Llei d’Arrendaments Urbans i les seves successives modificacions. Redacció de contractes d’arrendament en les seves diferents tipologies i tràmits posteriors entre les parts.

En el cas de Catalunya, coneixeràs al detall el nou índex de preus marcat per la normativa que imperativament s’ha d’aplicar a una gran part dels contractes d’arrendament d’habitatge que es formalitzen a Catalunya.

Aquesta formació va dirigida principalment a agents immobiliaris, comercials i coordinadors.

Temari:

 1. Àmbit d’aplicació de la norma.
 2. Duració del contracte.
 3. Pròrroga del contracte.
 4. Dissentiment del contracte.
 5. Renda i mecanismes d’actualització.
 6. Índex de preus dels contractes d’arrendament a Catalunya.
 7. Obligacions de les parts.
 8. Dret d’adquisició preferent. (tanteig i retracte)
 9. Alienació d’habitatge arrendat.
 10. Resolució del contracte.
 11. Fiança i tràmits a Incasòl.
 12. Avalloguer.
 13. Fiscalitat – Aspectes bàsics.

Duració: 3 hores

Nivell: Inicial – Mig

Modalitat: Presencial / Telemàtic

INFORMAT

Informació al consumidor

Aprendràs les regles i procediments necessaris per donar compliment a tot allò que estableix la legislació vigent en matèria de consum i que impacta de forma directa en l’activitat desenvolupada pel teu punt de venda. D’aquesta manera, aconseguiràs que la teva immobiliària estigui al dia en l’àmbit documental i normatiu en matèria de consum i evitaràs possibles sancions de l’Administració que poden arribar a tenir un cost econòmic molt important.

Temari:

 1. Informació al consumidor en el punt de venda.
  1. Informació general.
  2. Fulla de tarifes.
  3. Informació eficiència energètica.
  4. Llicència d’activitat del punt de venda.
 2. Publicitat dels immobles: Requisits legals per publicar a:
  1. Web.
  2. Revista.
  3. Aparador.
 3. Informació sobre l’inmoble.
 4. Documentació d’expedients.
  1. Compravenda.
  2. Arrendament.
 5. Fulles de reclamacions.
 6. Recomanacions en cas d’inspecció de l’administració.

Duració: 3 hores

Nivell: Inicial – Mig

Modalitat: Presencial / Telemàtic

INFORMAT

Successions

Coneixeràs tots i cadascun dels passos que has d’aplicar en la gestió d’acceptació d’una herència. Formació de gran valor per als agents i per a què aquests, des del primer contacte amb el client, puguin proporcionar un assessorament del més professional i eficaç.

Aquesta formació va dirigida principalment a agents immobiliaris, comercials i coordinadors.

Temari:

 1. Iniciació de l’assessorament al client.
 2. Parentiu.
 3. Procés hereditari a Catalunya.
 4. Tipus de successió.
  1. Testada.
  2. Intestada.
 5. La legítima a Catalunya.
 6. La quarta viudal.
 7. Fases de l’adquisició de l’herència.
  1. Obertura.
  2. Acceptació.
  3. Partició.
 8. Documentació necessària per tramitar una successió (testada i intestada).
 9. Fiscalitat – Aspectes bàsics.

Duració: 3 hores

Nivell: Inicial – Mig

Modalitat: Presencial / Telemàtic

INFORMAT

Deixa’ns les teves dades i et truquem.

Ampliem la informació que necessitis i et facilitem les tarifes del curs.

Acordem i reservem una data.

Et passem un enllaç per efectuar el pagament i rebre la factura.

El teu curs quedarà confirmat.

  Conforme al RGPD i la LOPDGDD, Bluplanetweb, S.L. tractarà les dades facilitades, amb la finalitat de contestar els dubtes i/o queixes plantejades a través del present formulari i facilitar la informació sol·licitada. Sempre que ens autoritzi prèviament, enviarem informació relacionada amb els productes i/o els serveis oferits per Bluplanet Web, S.L. Podrà exercir, si així ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa mencionada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat.

  ENTENC I ACCEPTO el tractament de les meves dades tal com es descriu anteriorment i s'explica amb més detall en la política de privacitat. ENTENC I ACCEPTO rebre informació en els termes a dalt indicats sobre l'activitat, productes i/o serveis de Bluplanet Web, S.L. (La seva negativa a facilitar-nos l'autorització implicarà l'impossibilitat de tractar les seves dades amb la finalitat indicada i enviar-l'hi informació comercial per part de l'entitat).